O škole

Kdo jsme?

Jsme všeobecné gymnázium v Brně–Králově Poli se stoletou tradicí známé nejen rozšířenou výukou anglického jazyka a dobrou atmosférou. Klademe důraz na přívětivé klima školy, které je vhodným podhoubím pro kvalitní vzdělávací proces, kde je žák na prvním místě.

Které obory lze na našem gymnáziu studovat?

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme následující třídy:

  • I.A šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

  • 1.A čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

  • 1.X čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

  • 1.B čtyřleté všeobecné studium (30 žáků)

Kódy studia: šestileté studium: 79-41-K/61 všechna čtyřletá studia: 79-41-K/41


Mohou se žáci již během studia profilovat?

Rozhodně ano, již po druhém ročníku (po čtvrtém u šestiletého studia) si žáci volí dva volitelné předměty a v posledním ročníku si mohou vybrat čtyři volitelné předměty. Na výběr jsou semináře přírodovědné, humanitní či jazykové, jako např. latina pro mediky, chemická praktika či Business English. Pro maturitní ročníky ve škole organizujeme kurz testů studijních předpokladů a jsou tak lépe připraveni na přijímací zkoušky na VŠ. Naši absolventi studují na VŠ nejen v České republice, ale i v zahraničí (viz grafy).

Co je u nás samozřejmostí?

Mezi silné stránky patří mimo jiné výuka formou kurzů.

Každý rok mají žáci příležitost se více stmelit a rozvinout svou odbornost na různých kurzech (adaptační, ekologický, sportovní).

Zahraniční exkurze či sportovní lyžařské a poznávací zájezdy patří také mezi oblíbené akce.

Žáci se zájmem o naše gymnázium pracují většinou ve školním senátu, který pořádá akce pro studenty, jako je filmová noc či společenský ples školy. Vítanou mimoškolní aktivitou je také pěvecký sbor. Talentovaným žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podporu (podpůrná opatření, plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán).

Filmová noc

Společenský ples školy

Pěvecký sbor

Studentské projekty

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Všechny čtyři třídy budou mít jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které jsou státem předepsané a jsou připravovány společností CERMAT. Pro třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka bude tradičně součástí přijímacích zkoušek test z anglického jazyka připravený školou (ukázky z minulých let naleznete na www.gymnaslo.cz). Jelikož si zájmu žáků o naši školu vážíme, jsme připraveni se postarat o žáky, kteří se k nám přihlásí. Pro příští rok připravujeme „přijímačky nanečisto“ – postaráme se tedy o přihlášené zájemce o studium na Slovaňáku od podání přihlášky až po vydání rozhodnutí. Přijatí žáci si také užijí hned v prvních dnech září adaptační kurz, kde se poznají navzájem i s třídním učitelem a do lavic usedají následující týden jako „fajn parta“. Více informací najdete na www.gymnaslo.cz/prijimaci-rizeni.