den otevřených dveří

Novinka: otevíráme třídu navíc

V následujícím školním roce 2022/23 rozšiřuje naše gymnázium svoji kapacitu o jednu třídu. Tato třída bude mít všeobecné zaměření. Věříme, že tato dobrá zpráva usnadní žákům 9. tříd úvahy o případném studiu na našem gymnáziu. Více informací o nové třídě se zájemci o studium mohou dozvědět na dnech otevřených dveří, které se budou konat v termínech:

 • 30. listopadu 2021

 • 27. ledna 2022.

Následující školní rok budeme tedy otevírat ve čtyřletém oboru čtyři třídy, více informací ve složce "přijímací řízení" na webu naší školy.

http://www.gymnaslo.cz/prijimaci-rizeni

Dny otevřených dveří


Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

 • úterý 30. listopadu 2021 od 12.00 do 18.30 hodin a

 • čtvrtek 27. ledna 2022 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následujících pět tříd (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor):

 • třída označená I.A: šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

 • třída označená 1.A: čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

 • třída označená 1.X: čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

 • třídy označené 1.B a 1.C: čtyřleté všeobecné studium (60 žáků)

Den otevřených dveří 27. ledna 2022

Den otevřených dveří proběhne prezenčně – rádi vás přivítáme v budově školy. Návštěvníci musí důsledně dodržovat základní hygienická pravidla, a sice si desinfikovat ruce při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu v ní mít nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor) a dodržovat rozestupy (s tím vám pomůžeme :-)


Program:

 • 12.00 – 15.30 hod. : výuka „s otevřenými dveřmi“. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky.

 • 14.00 – 18.00 hod.: představení jednotlivých předmětů. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé stánky, kde mohou získat podrobnější informace o studiu a další profilaci. Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která na gymnáziu panuje.

 • v 16.00, 17.00 a 18.00 hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.

Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

Pro všechny, kteří se nemohou nebo nechtějí z jakýchkoli důvodů dostavit, proběhne v úterý 1. února 2022 od 16:30 hodin beseda s vedením školy online.

Beseda proběhne prostřednictvím aplikace Zoom, zde je odkaz: