den otevřených dveří

Novinka: otevíráme třídu navíc

V následujícím školním roce 2022/23 rozšiřuje naše gymnázium svoji kapacitu o jednu třídu. Tato třída bude mít všeobecné zaměření. Věříme, že tato dobrá zpráva usnadní žákům 9. tříd úvahy o případném studiu na našem gymnáziu. Více informací o nové třídě se zájemci o studium mohou dozvědět na dnech otevřených dveří, které se budou konat v termínech:

 • 30. listopadu 2021

 • 27. ledna 2022.

Následující školní rok budeme tedy otevírat ve čtyřletém oboru čtyři třídy, více informací ve složce "přijímací řízení" na webu naší školy.

http://www.gymnaslo.cz/prijimaci-rizeni

Dny otevřených dveří


Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

 • úterý 30. listopadu 2021 od 12.00 do 18.30 hodin a

 • čtvrtek 27. ledna 2022 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následujících pět tříd (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor):

 • třída označená I.A: šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

 • třída označená 1.A: čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

 • třída označená 1.X: čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

 • třídy označené 1.B a 1.C: čtyřleté všeobecné studium (60 žáků)

Den otevřených dveří 30. listopadu 2021

Pozorně sledujeme epidemiologickou situaci, prozatím však plánujeme zorganizovat tuto akci prezenčně. Podmínkou je, že všichni účastníci musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.


Program:

 • 12.00 – 14.00 hod. : výuka „s otevřenými dveřmi“. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky.

 • 14.00 – 18.30 hod.: představení jednotlivých předmětů. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé stánky, kde mohou získat podrobnější informace o studiu a další profilaci. Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která na gymnáziu panuje.

 • v 16.00, 17.00 a 18.00 hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.

Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

Pro všechny, kteří se nemohou nebo nechtějí z jakýchkoli důvodů dostavit, proběhne ve středu 1. prosince 2021 od 17ti hodin beseda s vedením školy online.

Beseda proběhne prostřednictvím aplikace Zoom, zde je odkaz: